Хайрхан суманд 14 хоногийн хязгаарлалтын дэглэм тогтоожээ

Хайрхан суманд 14 хоногийн хязгаарлалтын дэглэм тогтоожээ

Архангай аймгийн Хайрхан суманд малын шүлхий өвчний сэжигтэй сэжигтэй тохиолдол илэрсэн тул тус суманд 14 хоногийн хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, гарах, орох хөдөлгөөний хаах тухай Засаг даргын  захирамж гарсан байна.  

Архангай аймгийн Хайрхан сумын Засаг даргын захирамж