ТАНИЛЦ: Наймдугаар сард тэтгэвэр, тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө олгох хуваарь

ТАНИЛЦ: Наймдугаар сард тэтгэвэр, тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө олгох хуваарь

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2022 оны наймдугаар сарын олголтын хуваарийг Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас гаргажээ.

Энэ сард ахмад настны тэтгэврийг 15, 25-нд олгох бол хүүхдийн мөнгийг 22-нд өгнө. Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх болон эцгийн тэтгэмжийг наймдугаар сарын 18-нд олгох хуваарьтай байна.

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж олгох хуваарь: